top of page

Téarmaí agus Coinníollacha

1. Téarmaí

Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo, tá tú ag aontú go mbeidh tú faoi cheangal ag Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide an láithreáin ghréasáin seo, gach dlí agus rialachán is infheidhme, agus aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as comhlíonadh aon dlíthe áitiúla is infheidhme. Mura n-aontaíonn tú le haon cheann de na téarmaí seo, tá cosc ​​ort an láithreán seo a úsáid nó rochtain a fháil air. Tá na hábhair atá ar an suíomh Gréasáin seo cosanta ag an dlí cóipchirt agus trádmhairc is infheidhme.

2. Úsáid Ceadúnas

Tugtar cead chun cóip amháin de na hábhair (faisnéis nó bogearraí) a íoslódáil go sealadach ar shuíomh Gréasáin 7wiseways le haghaidh féachana neamhbhuan pearsanta, neamhthráchtála amháin. Is é seo deonú ceadúnais, ní aistriú teidil, agus faoin gceadúnas seo, ní fhéadfaidh tú:

 • na hábhair a mhodhnú nó a chóipeáil;

 • faisnéis phearsanta nó sonraí teagmhála a roinnt le haon mhúinteoir nó mac léinn, ar chúiseanna príobháideachta;

 • na hábhair a úsáid chun aon chríche tráchtála, nó taispeáint phoiblí (tráchtála nó neamhthráchtála);

 • iarracht a dhéanamh bogearraí ar bith atá ar shuíomh Gréasáin 7wiseways a dhiomsú nó a aisiompú;

 • aon chóipcheart nó nodaireachtaí dílseánaigh eile a bhaint de na hábhair; nó

 • na hábhair a aistriú chuig duine eile nó "scáthán" a dhéanamh ar na hábhair ar aon fhreastalaí eile.

Críochnóidh an ceadúnas seo go huathoibríoch má sháraíonn tú aon cheann de na srianta seo agus féadfaidh 7wiseways é a fhoirceannadh tráth ar bith. Nuair a chuirfear deireadh le d’amharc ar na hábhair seo nó ar fhoirceannadh an cheadúnais seo, ní mór duit aon ábhair a íoslódáladh i do sheilbh a scriosadh cibé acu i bhformáid leictreonach nó i gcló iad.

3. Séanadh

Cuirtear na hábhair ar shuíomh Gréasáin 7wiseways ar fáil “mar atá”. Ní dhéanann 7wiseways aon bharántais, sainráite nó intuigthe, agus leis seo déanann sé gach barántas eile a shéanadh agus a fhaillí, lena n-áirítear gan teorainn, barántais intuigthe nó coinníollacha incheannaitheachta, oiriúnacht chun críche áirithe, nó neamh-shárú ar mhaoin intleachtúil nó sárú eile ar chearta. Ina theannta sin, ní thugann 7wiseways barántas ná ní dhéantar aon uiríll maidir le cruinneas, torthaí dóchúla, nó iontaofacht úsáid na n-ábhar ar a láithreán gréasáin Idirlín nó a bhaineann le hábhair den sórt sin nó ar aon láithreáin atá nasctha leis an láithreán seo.

4. Teorainneacha

Ní bheidh 7wiseways ná a sholáthraithe faoi dhliteanas ar aon chuma as aon damáistí (lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí as caillteanas sonraí nó brabúis, nó mar gheall ar bhriseadh gnó,) a eascróidh as úsáid nó as neamhábaltacht na n-ábhar a úsáid ar shuíomh Idirlín 7wiseways , fiú má cuireadh 7wiseways nó ionadaí údaraithe 7wiseways ar an eolas ó bhéal nó i scríbhinn faoin bhféidearthacht go ndéanfaí damáiste den sórt sin. Toisc nach gceadaíonn roinnt dlínsí teorainneacha ar bharántais intuigthe, nó teorainneacha dliteanais i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag na teorainneacha seo maidir leat.

5. Athbhreithnithe agus Errata

D’fhéadfadh earráidí teicniúla, clóghrafaíochta nó grianghrafadóireachta a bheith san áireamh sna hábhair atá le feiceáil ar shuíomh Gréasáin 7wiseways. Ní thugann 7wiseways barántas go bhfuil aon cheann de na hábhair ar a láithreán gréasáin cruinn, iomlán nó reatha. Féadfaidh 7wiseways athruithe a dhéanamh ar na hábhair atá ar a láithreán gréasáin ag am ar bith gan fógra. Ní thugann 7wiseways aon ghealltanas, áfach, na hábhair a nuashonrú.

6. Neamh-Shireadh

Ní cheadaítear do mhúinteoirí a úsáideann an t-ardán 7wiseways gnó de chineál ar bith a lorg ó aon cheann de mhic léinn agus tuismitheoirí 7wiseways nó a chur faoi deara go díreach nó go hindíreach nach bhfuil siad ina bpátrúin 7wiseways. Forghéillfear iarmhéid do chuntais má sháraítear é seo.

7. Naisc

Níl aon athbhreithniú déanta ag 7wiseways ar na suíomhanna go léir atá nasctha lena shuíomh Gréasáin Idirlín agus níl sé freagrach as ábhar aon láithreáin nasctha den sórt sin. Ní hionann aon nasc a áireamh agus formhuiniú 7wiseways ar an láithreán. Is ar phriacal an úsáideora féin a úsáidtear aon suíomh Gréasáin nasctha den sórt sin.

8. Mionathruithe ar Théarmaí Úsáide Suímh

Féadfaidh 7wiseways na téarmaí úsáide seo dá shuíomh Gréasáin a athbhreithniú tráth ar bith gan fógra. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo tá tú ag aontú go mbeidh tú faoi cheangal ag an leagan reatha de na Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide seo.

9. An Dlí Rialaithe

Beidh aon éileamh a bhaineann le suíomh Gréasáin 7wiseways faoi rialú ag dlíthe Stát Karnataka gan aird a thabhairt ar a fhorálacha maidir le coinbhleacht dlí.

10. Beartas príobháideachta

Tá do phríobháideacht an-tábhachtach dúinn. Dá réir sin, tá an Polasaí seo forbartha againn ionas go dtuigfidh tú an chaoi a mbailímid, a úsáideann muid, a chuireann muid in iúl agus a nochtann agus a úsáideann muid faisnéis phearsanta. Tugann an méid seo a leanas breac-chuntas ar ár mbeartas príobháideachais.

 • Iarrtar ar mhic léinn agus ar mhúinteoirí gan faisnéis teagmhála a roinnt. Ba cheart go dtarlódh aon chumarsáid idir an mac léinn agus an múinteoir tríd an ardán trí úsáid a bhaint as an gcomhrá téacs nó as an rogha glaonna a chuirtear ar fáil trínár gcuntas Zúmáil. Ba cheart aon iarraidh ón bpáirtí eile maidir leis an gcéanna a chur in iúl dúinn láithreach. Forchoimeádann 7wiseways an ceart do chuntas a chur ar fionraí agus d’iarmhéid a fhorghéilleadh i gcás sárú ar an mbeartas seo.

 • Roimh nó ag an am a bhailítear faisnéis phearsanta, sainaithneoimid na críocha a bhfuil faisnéis á bailiú ina leith.

 • Baileoimid agus úsáidfimid faisnéis phearsanta agus é mar aidhm againn na críocha sin a shonróidh muid agus chun críocha comhoiriúnacha eile a chomhlíonadh, mura bhfaighimid toiliú an duine lena mbaineann nó mar a cheanglaítear le dlí.

 • Ní choinneoimid faisnéis phearsanta ach a fhad is gá chun na críocha sin a chomhlíonadh.

 • Baileoimid faisnéis phearsanta ar bhealaí dleathacha cothroma agus, nuair is iomchuí, le heolas nó toiliú an duine lena mbaineann.

 • Ba cheart go mbeadh sonraí pearsanta ábhartha chun na gcríoch lena n-úsáidfear iad, agus, a mhéid is gá chun na gcríoch sin, ba cheart go mbeadh siad cruinn, iomlán agus cothrom le dáta.

 • Cosnóimid faisnéis phearsanta trí chosaintí slándála réasúnta i gcoinne caillteanais nó gadaíochta, chomh maith le rochtain, nochtadh, cóipeáil, úsáid nó modhnú neamhúdaraithe.

 • Cuirfimid faisnéis ar fáil go héasca do chustaiméirí maidir lenár mbeartais agus ár gcleachtais a bhaineann le bainistíocht faisnéise pearsanta.

 • Táimid tiomanta ár ngnó a dhéanamh de réir na bprionsabal seo d’fhonn a chinntiú go ndéantar rúndacht faisnéise pearsanta a chosaint agus a chothabháil.

11. Beartas Aisíocaíochta.

Léigh téarmaí agus coinníollacha an síntiúis / an Phlean go cúramach le do thoil sula suibscríobh tú le haon cheann de na pleananna síntiúis, mar nuair a bheidh tú suibscríofa ní féidir leat athrú, cuir do phlean síntiús ar ceal. A luaithe a liostálann tú agus a dhéanann tú an íocaíocht riachtanach, beidh sí críochnaitheach agus ní féidir aon athruithe nó modhnuithe a dhéanamh ar an gcéanna, agus ní bheidh aon aisíocaíocht ann.

12. Platform

These Terms and Conditions apply to all Users of the Riforma , including educators who are also contributors/ teachers on the Platform. The Platform includes all aspects of the Website and Apps which includes but is not limited to products, software and service offered via the Riforma Platform

Riforma Platform is an online platform that supports and facilitates the online education via accessible and collaborative Zoom white board and video conferencing and acts as an intermediary between the educator and the User.  

The Riforma Platform is an online platform that supports and facilitates the online education via accessible platform may include or contain links to any third-party websites that may or may not be owned or controlled Riforma. Riforma has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party websites. In addition, Riforma will not and cannot censor or edit the content of any third-party site. By using the Riforma Platform, you expressly relieve Riforma from any and all liability arising from your use of any third-party website or services.

Riforma hereby grants the you a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, limited license to use the Riforma Platform in accordance with these Terms and Conditions.

You agree and acknowledge that Riforma shall have the right at any time to change or discontinue any aspect or feature of the Riforma Platform, including, but not limited to, hours of availability and equipment needed for access or use, schedules, teaching structure, fees, methods of teaching. Further, Riforma  may discontinue disseminating any portion of information or category of information may change or eliminate any transmission method and may change transmission speeds or other signal characteristics. Riforma reserves the right to refuse access to the Riforma Platform, terminate Accounts, remove or edit contents without any notice to You.

 

13. Account

In order to access some of the features of the Riforma Platform, you may have to create your account with Riforma. You agree and confirm that you will never use another User’s account nor provide access to your account to any third-party. When creating your account, you confirm that the information so provided is accurate and complete. Further, you agree that you are solely responsible for the activities that occur on your account, and you shall keep your account password secure and not share the same with anyone. You must notify Riforma immediately of any breach of security or unauthorized use of your account. At no point in time will Riforma be liable for any losses caused by any unauthorized use of your account, you shall solely be liable for the losses caused to Riforma or others due to such unauthorized use, if any.

User shall be solely responsible for his or her own actions in utilizing such User Content and availing the Riforma Platform provided herein.

 

 

14. User Information

The Application/Website/Services/products obtains the information you provide when you download and register for the Application or use the services. When you register with us, you generally provide (a) your name, age, email address, location, phone number, password (b) transaction-related information for payment of fee/ collecting salary (c) information you provide us when you contact us for help; (d) information you enter into our system when using the Application/Services/products, such as while asking/clearing doubts, participating in discussions and taking/conducting  tests. The said information collected from the users could be categorized as “Personal Information”, “Sensitive Personal Information” and “Associated Information”. Personal Information, Sensitive Personal Information and Associated Information (each as individually defined under this Information Technology (Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information) Rules, 2011 (the “Data Protection Rules”)) shall collectively be referred to as 'Information' in this Policy.

 

We may use the Information to contact you from time to time, to provide you with the Services, important information, required notices and marketing promotions. We will ask you when we need more information that personally identifies you (personal information) or allows us to contact you. We will not differentiate between who is using the device to access the Application, Website or Services or products, so long as the log in/access credentials match with yours. In order to make the best use of the Application/Website/Services/products and enable your Information to be captured accurately on the Application/Website/Services/products, it is essential that you have logged in using your own credentials. That we will provide you with an option to not provide your personal information at every juncture. Further, you shall, at any time while using the Application/Services/products, also have an option to withdraw your consent given earlier to us to use such Personal Information or Sensitive Personal Information. Such withdrawal of the consent is required to be sent in writing to us at the contact details provided in the contact us section. In such event, however, the Company fully reserves the right not to allow further usage of the Application or provide any Services/products thereunder to you.

 

15. Access, Permissions, and Restrictions

Riforma hereby grants you permission to access and use the Riforma Platform as set forth in these Terms and Conditions, provided that:

You agree not to distribute in any medium any part of the Riforma Platform or the content without Riforma's prior written authorization.

You agree not to change/alter/modify any part or aspect of the Application/Website/Platform.

You agree not to access content of any other User through any technology other than logging in for classes, conducting/appearing in regular classes/doubt classes and only for educational purposes, You agree not to use the platform for any commercial purposes

the sale of advertising, sponsorships, or promotions on any page or website that provide similar Riforma Platform as that of Riforma.

You agree to receive installs and updates from time to time from Riforma. These updates are designed to improve, enhance and further develop the Riforma Platform and may take the form of bug fixes, enhanced functions, new software modules and completely new versions. You agree to receive such updates (and permit Riforma to deliver these to you) as part of your use of the Riforma Platform.

You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, “robots,” “spiders,” or “offline readers,” that accesses the Riforma Platform in a manner that sends more request messages to Riforma's servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional on-line web browser. Notwithstanding the foregoing, Riforma grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the site for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials.

 

Riforma reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases at any time with or without providing any notice in this regard. You agree not to collect or harvest any personally identifiable information, including account names, from the Riforma Platform, nor to use the communication systems provided by the Riforma Platform (e.g., comments, email) for any commercial solicitation purposes. You agree not to solicit, for commercial purposes, any Users of the Riforma Platform with respect to User Content.

You may post reviews, comments, send other communications; and submit suggestions, ideas, comments, questions or other information as long as the content is not illegal, obscene, threatening, defamatory, invasive of privacy, infringement of intellectual property rights, or otherwise injurious to third parties or objectionable and does not consist of or contain software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings or any other form of spam. Further, you give Riforma limited, royalty free, worldwide, non-exclusive license to use the User Content and communication in developing its Riforma Platform and in any of its marketing or promotional activities.

In your use of the Riforma Platform, you will at all times comply with all applicable laws and regulations.

Riforma reserves the right to discontinue any aspect of the Riforma Platform at any time with or without notice at its sole discretion.

 

16. Use of Conduct

Riforma Content utilized on the Riforma Platform which shall include but not be limited to trademarks, service marks and logos (“Marks”), process, images, software, graphics are owned by or licensed to Riforma and subject to copyright and other intellectual property rights under the law.

You shall not copy, reproduce, make available online or electronically transmit, publish, adapt, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, or otherwise exploit any Content for any other purposes other than as provided herein or the respective licensors of the Content. Riforma and its licensors reserve all rights not expressly granted in and to the Riforma Platform and the User Content.

You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security-related features of the Riforma Platform or features that prevent or restrict use or copying of any User Content or enforce limitations on use of the Riforma Platform or the User Content therein.

You understand that when using the Riforma Platform, you will be exposed to Content from variety of sources and by different Users, and that Riforma is not responsible for the accuracy, usefulness, safety, or intellectual property rights of or relating to such Content. You further understand and acknowledge that you may be exposed to Content that is inaccurate, offensive, indecent, or objectionable, and you agree to waive, and hereby do waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against Riforma with respect thereto, and, to the extent permitted by applicable law, agree to indemnify and hold harmless Riforma, its owners, operators, affiliates, licensors, and licensees to the fullest extent allowed by law regarding all matters related to your use of the Riforma Platform.

 

17. Content and Conduct

You shall be solely responsible for your own Content and the consequences of submitting and publishing such  Content on the Riforma Platform. You affirm, represent, and warrant that you own or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to publish the User Content that you submit; and you grant limited license to Riforma to all patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights in and to such User Content for publication on the Riforma Platform pursuant to these Terms and Conditions for the duration the said User Content is available on Riforma Platform.

You further agree that Content you submit on the Riforma Platform to teach the students will not contain third party copyrighted material, or material that is subject to other third party proprietary rights, unless you have permission from the rightful owner of the material or you are otherwise legally entitled to post the material and to grant Riforma all of the license rights granted herein. Furthermore, you confirm that the content used to teach the students is not: False, inaccurate or misleading; Infringe any third party’s copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary rights or rights of publicity or privacy; Violate any law, statue, ordinance or regulation; defamatory, unlawfully threatening or unlawfully harassing; obscene or contain pornography. Contain any viruses, trojan horses, worms, cancelbots, or other computer programming routines that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, data or personal information.

You understand and confirm that you shall not during your use of the Riforma Platforms at any time post or publish any content, comments or act in any way which will amount to harassment of any other User, whether a learner or an educator. If at any given point it comes to the notice of Riforma that you are engaged in any kind of harassment of other Users, then in such a case you agree that Riforma shall have the sole right to suspend/terminate your account with immediate effect and without any notice of such suspension or termination and we also reserve the right in our sole discretion to initiate any legal proceedings against you in such cases.

 

Any and all communication between the student/parent and the teacher shall be done only on Zoom Account of the respective parties.

Any personal contact between the student/parent and teacher is prohibited and any unwarranted communication from the student/teacher’s side is to be brought to the attention of the teacher’s relations teams and in case of any foul play is found on behalf of the teacher, the Company reserve the right to confiscate the teacher’s account balance and deactivate the teacher’s account.

the relationship between you and the students will be strictly limited to the purpose of imparting education or knowledge, or for such purpose as specifically stated in the agreement or terms of engagement communicated to you by the Company and you shall not form any relationship or arrangement (financial or otherwise) with the Learner (including Minors or their parents/legal guardians) which could in any way be deemed to be exploitative or abusive. Do not use child labour in any form.

 

18. Classes and Schedule

When a student is assigned to the Teacher, the student can opt for a “Free Demo Class” with the assigned teacher, and that if the Student is inclined to join the said teacher on a regular basis, the student shall start taking regular classes with the said teacher based on the weekly timetable made on the basis of the teacher’s schedule and availability.

In case the student is not satisfied with the said teacher, the student will be assigned to a new teacher for the said course.

After the weekly timetable of the student is formulated, the teacher can only opt-out of the said schedule after discussing the same with the teacher’s relations team which has been set up to facilitate communication between the student/teacher and parent. Kindly note that the teacher has to be prompt with the changes in schedules.

Cancellation of classes is not encouraged. In case of an expected cancellation kindly contact the teacher’s relations team in advance and in case of an unexpected unforeseen cancellation kindly contact the teacher’s relations team 24 hours in advance. That the cancellation affects the student hence an alternative class time for the said class is to be arranged with the student. Any cancellation done without prior notice shall attract a fine of 50% of the per hour payable to the teacher.

In case of cancellation of 2 or more consecutive classes, involving the teacher’s relations team is mandatory.

However, in the event of an emergency, you can inform the student at least 24 hours in advance(by informing our teacher relations team) and suggest timings for a makeup class. In the interest of ensuring a structured flow of classes, a cancellation without prior notice to the student/teacher relations team might result in a small fine (max 50% of your per hour rate) being levied and might negatively affect your rating.

It is essential that any class you cancel have to be compensated by a makeup class, if possible in advance. At the end of each month, you have to complete at least 4 times your weekly scheduled hours.

 

If you are planning to cancel 2 or more classes consecutively, you have to mandatorily inform the teacher relations team.​​

 

19. Termination

 

Riforma will terminate a Users access to the Riforma Platform, if the User is a repeat copyright infringer; the Users breaches any terms of these Terms and Conditions.

Violation of any applicable laws; your use of the Riforma Platform disrupts our business operations or affects any other party/ User; or you have behaved in a way, which objectively could be regarded as inappropriate or unlawful or illegal or which would bring any claims against Riforma. Riforma reserves the right to decide whether any conduct violates these Terms and Conditions for reasons other than copyright infringement, such as but not limited to, pornography, obscenity, or excessive length or any other parameter that Riforma deems fit from time to time.

Riforma may at any time, without prior notice and in its sole discretion, terminate a User's account for doing an act in violation of these Terms and Conditions.

We may suspend access to the Riforma Platforms or require You to change Your password if we reasonably believe that the Riforma Platforms have been or are likely to be misused, and we will notify You accordingly. Any termination of Your registration and/or Account or the Riforma Platforms will not affect liability previously incurred by You.

With respect to the teacher, the teacher/contributor is required to give a 1 months’ notice s to ensure a seamless transition without affecting the ongoing classes of the students and that gives the Company enough time to ensure that the student’s classes are adjusted with another teacher. In case of failure to provide a 1 months’ notice, the Company reserves its right to withhold the balance amount in the account of the Teacher.


20. Confidentiality

You will not without obtaining the prior written consent of Riforma, disclose to a third party any Confidential Information that is disclosed to you during the term of your use of the Riforma Platform.

For the purpose of this clause, Confidential Information shall include but shall not be limited to employee details, User list, business model, processes, ideas, concepts, etc. relating to Riforma or Riforma Platform which are not available in the public domain. You acknowledge and agree that the Confidential Information so provided to you shall at all time be the property of Riforma and any breach of the same shall cause irreparable damage to us.


21. Limitation of Liability

To the fullest extent permitted by law, in no event shall Riforma, its officers, directors, employees, or agents, be liable to you for any direct, indirect, incidental, special, punitive, losses or expenses or consequential damages whatsoever resulting from any (i) errors, mistakes, or inaccuracies of user content or any other content available at Riforma, (ii) personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from your access to and use of our Riforma platforms, (iii) any unauthorized access to or use of our secure servers and/or any and all personal information and/or financial information stored therein, (iv) any interruption or cessation of transmission to or from the Riforma platform, (iv) any bugs, viruses, trojan horses, or the like, which may be transmitted to or through our Riforma platforms by any third party, and/or (v) any errors or omissions in any user content or any other content or for any loss or damage of any kind incurred as a result of your use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available via the Riforma platform, whether based on warranty, contract, tort, or any other legal theory, and whether or not Riforma is advised of the possibility of such damages.

 

We understand that, in some jurisdictions, warranties, disclaimers, and conditions may apply that cannot be legally excluded, if that is true in your jurisdiction, then to the extent permitted by law, Riforma limits its liability for any claims under those warranties or conditions to either supplying you the Riforma platforms again.

 

you specifically acknowledge that Riforma shall not be liable for user content or the defamatory, offensive, or illegal conduct of any third party and that the risk of harm or damage from the foregoing rests entirely with you the Riforma platform is controlled and offered by Riforma from its facilities in India. Riforma makes no representations that the Riforma platform is appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the Riforma platform from other jurisdictions do so at their own volition and are responsible for compliance with local law

 

22. Indemnity

To the extent permitted by applicable law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Riforma, its parent corporation, officers, directors, employees, and agents, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs, or debt, and expenses (including but not limited to attorney's fees) arising from (i) your use of and access to the Riforma Platform; (ii) your violation of any term of these Terms and Conditions; (iii) your violation of any third party right, including without limitation any copyright, property, or privacy right; (iv) any claim that your User Content caused damage to a third party; or (v) violation of any applicable laws. This defense and indemnification obligation will survive these Terms and Conditions and your use of the Riforma Platform

 

23. Eligibility to use and Acceptance of the Terms and Conditions

You affirm that you are either more than 18 years of age, or possess legal parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in these Terms and Conditions, and to abide by and comply with these Terms and Conditions. If you are under 18 years of age, then please talk to your parents or guardian before using the Riforma Platform.

Riforma reserves the right to refuse access to use the Riforma Platforms to any Users or to suspend and/or terminate access granted to existing registered Users at any time without according any reason for doing so.

We provide these Terms and Conditions with our Riforma Platform so that you know what terms apply to your use. You acknowledge that we have given you a reasonable opportunity to review these Terms and Conditions and that you have agreed to them. You agree and acknowledge that your use of the Riforma Platform is subject to the most current version of the Terms and Conditions made available on the Riforma Platform at the time of such use.


24. Force Majeure

Riforma shall not be liable for failure to perform, or the delay in performance of, any of its obligations if, and to the extent that, such failure or delay is caused by events substantially beyond its control, including but not limited to acts of God, acts of the public enemy or governmental body in its sovereign or contractual capacity, war, terrorism, floods, fire, strikes, epidemics, civil unrest or riots, power outage, and/or unusually severe weather.

 

25. Information Technology Act

These Terms and Conditions are published in accordance with the provisions of Rule 3 (1) of the Information Technology (Intermediaries guidelines) Rules, 2011 that require publishing the rules and regulations, privacy policy, and terms and conditions for access or usage of the Riforma Platform.

You are advised not to post any information or messages that are, or that may be construed, as being malicious, defamatory, inappropriate, slanderous, pornographic or otherwise sexually-oriented or that makes attacks on or the otherwise opines or comments on any individuals or groups of individuals, educational institutions or any other entities whatsoever (whether companies, firms, or any other institutions). You also agree not to post any information to which you do not have copyrights or other appropriate permissions to post in a public forum. Your failure to comply with these terms may result in the removal of your postings without prior notice to the User. The IP address of all posts is recorded to aid in enforcing these conditions.

 

26. Other Laws

Certain laws require to maintain data with respect to the Riforma Platform and other personal information in a prescribed format and Riforma will use all the information to the extent required in compliance with the applicable laws and as may be directed or amended from time to time.
 

27. Governing Law and Jurisdiction

The Terms and Conditions are governed by and constructed in accordance with the laws of India, without reference to conflict of laws principles and you irrevocably and unconditionally submit to the exclusive jurisdiction of the courts located in Karnataka, India.

 

28. Modification, Amendment, or Termination

Riforma may, in its sole discretion, modify or revise these Terms and Conditions and policies at any time, and you agree to be bound by such modifications or revisions. Your continued use of the Riforma Platform post any modification of the Terms and Conditions shall be taken as your consent and acceptance to such modifications. Nothing in these Terms and Conditions shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

 

29. General

If any part of these Terms and Conditions is unlawful, void, or unenforceable, that part will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. Any notice required to be given in connection with the Riforma Platform shall be in writing and sent to the registered office of Riforma. We do not guarantee continuous, uninterrupted, or secure access to the Riforma Platform, and operation of the Riforma Platform may be interfered with by numerous factors outside our control. Headings are for reference purposes only and in no way define, limit, construe or describe the scope or extent of such section. Out failure to act with respect to any breach by you or others does not waive our right to act with respect to subsequent or similar breaches.

bottom of page