top of page

Polasaí Príobháideachta

Tá do phríobháideacht an-tábhachtach dúinn. Dá réir sin, tá an Polasaí seo forbartha againn ionas go dtuigfidh tú an chaoi a mbailímid, a úsáideann muid, a chuireann muid in iúl agus a nochtann agus a úsáideann muid faisnéis phearsanta. Tugann an méid seo a leanas breac-chuntas ar ár mbeartas príobháideachais.

  • Roimh nó ag an am a bhailítear faisnéis phearsanta, sainaithneoimid na críocha a bhfuil faisnéis á bailiú ina leith.

  • Baileoimid agus úsáidfimid faisnéis phearsanta agus é mar aidhm againn na críocha sin a shonróidh muid agus chun críocha comhoiriúnacha eile a chomhlíonadh, mura bhfaighimid toiliú an duine lena mbaineann nó mar a cheanglaítear le dlí.

  • Ní choinneoimid faisnéis phearsanta ach a fhad is gá chun na críocha sin a chomhlíonadh.

  • Baileoimid faisnéis phearsanta ar bhealaí dleathacha cothroma agus, nuair is iomchuí, le heolas nó toiliú an duine lena mbaineann.

  • Ba cheart go mbeadh sonraí pearsanta ábhartha chun na gcríoch lena n-úsáidfear iad, agus, a mhéid is gá chun na gcríoch sin, ba cheart go mbeadh siad cruinn, iomlán agus cothrom le dáta.

  • Cosnóimid faisnéis phearsanta trí chosaintí slándála réasúnta i gcoinne caillteanais nó gadaíochta, chomh maith le rochtain, nochtadh, cóipeáil, úsáid nó modhnú neamhúdaraithe.

  • Cuirfimid faisnéis ar fáil go héasca do chustaiméirí maidir lenár mbeartais agus ár gcleachtais a bhaineann le bainistíocht faisnéise pearsanta.

Táimid tiomanta ár ngnó a dhéanamh de réir na bprionsabal seo d’fhonn a chinntiú go ndéantar rúndacht faisnéise pearsanta a chosaint agus a chothabháil.

bottom of page