top of page

Политика за поверителност

Вашата поверителност е много важна за нас. Съответно, ние разработихме тази Политика, за да можете да разберете как събираме, използваме, комуникираме и разкриваме и използваме лична информация. Следното очертава нашата политика за поверителност.

U

  • Преди или по време на събирането на лична информация, ние ще идентифицираме целите, за които се събира информация.

  • Ще събираме и използваме лична информация единствено с цел постигане на посочените от нас цели и за други съвместими цели, освен ако не получим съгласието на съответното лице или както се изисква от закона.

  • Ще запазим лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели.

  • Ще събираме лична информация по законни и справедливи средства и, когато е уместно, със знанието или съгласието на съответното лице.

  • Личните данни трябва да имат отношение към целите, за които ще бъдат използвани, и до степента, необходима за тези цели, да бъдат точни, пълни и актуални.

  • Ние ще защитим личната информация чрез разумни предпазни мерки срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.

  • Ще направим лесно достъпна за клиентите информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на лична информация.

Ние се ангажираме да водим бизнеса си в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация е защитена и поддържана.

bottom of page